Tovább a tartalomhoz | Ugrás a navigációhoz

Személyes eszközök
Bekezdések

Molnár János

Molnár János.doc — Microsoft Word Document, 37Kb

Fájl tartalma ( Teljes képernyő )

TÉNYŐ KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA

9111 Tényő, Győri u. 59.

Tel.:96/468-026

e-mail: jegyzo@tenyo.hu

1165/13/2010.

KIVONAT

Tényő Község Helyi Választási Bizottsága 2010. szept. 2-án tartott ülésének

jegyzőkönyvéből

11/2010.(IX.02.) HVB határozat

Tényő Község Helyi Választási Bizottsága a 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán, a Tényő Község egyéni listás jelöltként Molnár János független képviselő-jelöltet nyilvántartásba veszi.

A határozat ellen a meghozatalától számított kettő napon belül a Győr-Moson-Sopron Megyei Választási Bizottságnak címzett (9021 Győr, Árpád u. 28-32.) fellebbezést lehet benyújtani Tényő Község Helyi Választási Bizottságnál úgy, hogy az legkésőbb 2010. szept. 4-én 16.00 óráig megérkezzen. A fellebbezésnek tartalmaznia kell benyújtójának nevét, lakcímét (székhelyét) és - ha a lakcímétől (székhelyétől) eltér - postai értesítési címét, valamint választása szerint telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét, illetőleg kézbesítési megbízottjának nevét és telefaxszámát vagy elektronikus levélcímét. A fellebbezésben új tények és bizonyítékok is felhozhatók.

Tényő Község Helyi Választási Bizottsága elrendeli jelen határozatának a www.sokoroalja.hu internetes oldalon történő közzétételét.

Indokolás

Molnár János független képviselő-jelölt nyilvántartásba vételét kezdeményezte a Helyi Választási Bizottságnál 2010. szept. 1. napján. A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek az országgyűlési képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 35/2009. (XII. 30.) ÖM rendelet és a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvénynek a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a kisebbségi önkormányzati képviselők választásán történő végrehajtásáról szóló 5/2010. (VII. 16.) KIM rendelet módosításáról szóló 8/2010.(VIII.18.) KIM rendelete 2. mellékletében foglalt formanyomtatványon benyújtotta nyilvántartásba vételére irányuló kérelmét. A jelölt a választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény (a továbbiakban: Ve.) 52. § (1) bekezdése szerint a jelöltbejelentéssel együtt 30 darab ajánlószelvényt nyújtott be.

A Helyi Választási Bizottság ellenőrizte a képviselő-jelölt bejelentés tartalmi elemeit és megállapította, hogy a bejelentőlap tartalmazza a Ve. 52. § (2) bekezdésében foglaltak szerint a jelölt családi és utónevét, személyi azonosítóját, lakcímét, valamint a nyilatkozatát egyrészről arról, hogy van választójoga, a jelölést elfogadja és nincs olyan tisztsége, amely összeférhetetlen a képviselői megbízással, illetőleg megválasztása esetén arról lemond, másrészről, hogy az Alkotmány 40/B.§ (4) bekezdése a választójogát nem zárja ki. A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy Molnár János képviselő-jelölt választójoggal rendelkezik. A jelölt bejelentése a Ve. 52. §-ában foglaltaknak megfelel.

A Helyi Választási Bizottság a Ve. 54. § (2) bekezdése alapján vizsgálta, hogy az ajánlást hivatalos ajánlószelvényen adták-e le, az ajánló választópolgár lakóhelye a választókerületben van-e, az ajánlószelvények tartalmazzák-e az ajánló választópolgár családi és utónevét, lakcímét, személyi azonosítóját, a jelölt családi és utónevét, illetőleg az ajánló választópolgár saját kezű aláírását. A Helyi Választási Bizottság vizsgálta továbbá, hogy az ajánlószelvényen szereplő adatok valósak-e, ugyanaz a választópolgár nem ajánlott-e többször, illetve a fenti követelményeknek megfelelő érvényes ajánlások száma eléri-e a törvényben megkövetelt határt.

A Helyi Választási Iroda az ajánlószelvény ellenőrző programmal az ajánlószelvények ellenőrzését elvégezte. A képviselői jelöltajánláshoz a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdése értelmében 13 darab érvényes ajánlószelvény benyújtása szükséges, a jelölt által benyújtott 30 darab ajánlószelvény közül 30 darab ajánlószelvény érvényes.

Jelöltre leadott ajánlószelvények száma: 30 db.

Ebből formailag hibás: 0 db.

Elutasított (egyéb hiba miatt): 0 db.

Ebből többes ajánlás: 0 db.

Elfogadott: 30 db.

Ve. 55. § (2) bekezdése szerint az illetékes választási bizottság minden, a törvényes feltételeknek megfelelő jelöltet - a bejelentését követő kettő napon belül - nyilvántartásba vesz.

A Helyi Választási Bizottság megállapította, hogy a képviselő-jelölt bejelentése a Ve. 52. §-ában foglaltaknak megfelelt és nincs törvényi akadálya a képviselő-jelölt nyilvántartásba vételének.

A fentiek alapján Tényő Község Helyi Választási Bizottsága Molnár Jánost, mint független képviselő-jelöltet a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán nyilvántartásba vette.

A Helyi Választási Bizottság hatásköre és határozata a Ve. 46. §, 47. §, 50 §., 52.§, 54.§, 55. § (2) bekezdés, 105/A. § (2) bekezdés a) pontjában foglaltakon, a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény 9. § (1) bekezdésében foglaltakon, a jogorvoslati lehetőségről szóló tájékoztatás pedig a Ve. 79. § (1)-(2) bekezdésén, a 80. § (l)-(2) és (4)-(5) bekezdésein alapul.

Tényő Község Helyi Választási Bizottsága üléséről készült jegyzőkönyv mellékletét képezi a nyilvántartásba vételről szóló igazolás másolata.

K.m.f.

Kiss Mátyásné

elnök

Dokumentummal kapcsolatos tevékenységek
« 2021. december »
december
HKSzeCsPSzoV
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031